Våra arvoden samt rättsskydd
och rättshjälp

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller e-post om du behöver vår hjälp i ett ärende. Det första samtalet är alltid kostnadsfritt!


Under vårt första samtal pratar vi utöver förutsättningar i ditt ärende även om hur mycket vårt arbete kommer kosta dig. Vi utgår från ett arvode på 2 000 kr/timme exkl. moms (2 500 kr/timme inkl. moms). I vårt arbete strävar vi alltid efter att hålla nere kostnaden för klienten och vi fakturerar bara för effektiv arbetstid. Vi för alltid löpande redogörelse över arbetstiden som vi redovisar för dig. Ofta kan vi komma överens om ett fast pris. Allt för att du skall kunna känna dig trygg över vad det kommer kosta.

Rättsskydd
I många fall finns det även möjlighet att ansöka om rättsskydd i din hemförsäkring. Rättsskyddet brukar täcka cirka 80% av ombudskostnaderna i processen.

Vi berättar gärna mer om dina möjligheter att få rättsskydd och vi hjälper dig även med att ansöka om detta hos ditt försäkringsbolag .

Rättshjälp
Om din årsinkomst understiger 260 000 kronor kan du i många fall ha rätt till statligt ekonomiskt stöd vid tvist för dina kostnader för juridiskt ombud. Domstolen gör en behovsprövning och du betalar själv endast en viss procent baserat på din inkomst.

Vi berättar gärna mer om dina möjligheter och hjälper dig även att ansöka om rättshjälp.