om oss

2Jurister AB består av juristerna Anders Samuelsson och Peter Lundell. Två kompisar sedan 30 år tillbaka. Båda utexaminerade jur.kand. från Lunds Juridiska Fakultet vid millenieskiftet. Båda medlemmar av Sveriges Juridiska Byråer.


Våra vägar tog efter examen olika juridiska vägar där den ene av oss gick vägen genom det offentliga från beredningsjurist vid Stockholms Tingsrätt till myndigheter som Försäkringskassan och Kronofogden. Den andre av oss gick motsatta vägen via arbete med småföretag och förvaltningsrättsliga överklaganden.

Efter att ha samlat mängder av erfarenhet från dessa två skilda juridiska världar möts vi nu igen i – 2Jurister! Vår samlade erfarenhet är till din tjänst för att göra det lätt för dig att få rätt!